Asociace strojních inženýrů (A.S.I.) je dobrovolné stavovské sdružení především strojních inženýrů, kteří pracují ve strojnických oborech. Je to organizace výběrová a členství v ní je výlučně individuální.

Jejím cílem je všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství v ČSFR, pomáhat uplatnění strojních inženýrů v hospodářské, vědecké a pedagogické činnosti, zvyšovat odbornou úroveň československého strojírenství systémovým pojetím konstrukce a výrobní technologie strojů a zařízení, podporovat mezinárodní kontakty a výměnu špičkových zkušeností a znalostí mezi strojními inženýry a jejich organizacemi.

Kontakt

Tajemník A.S.I.

Ing. Václav Daněk, CSc.

Adresa:

ČVUT fakulta strojní
Technická 4
166 07 Praha 6 – Dejvice

 

 

 

 

 

 

 

The Czech Association of Mechanical Engineers is a non-governmental, professional organization for promoting the art, science and practice of mechanical engineering and allied sciences.

Its principal objectives are:

 

Contact

Address of the Secretariat:

A.S.I.
Technická 4
CZ – 166 07 Praha 6

Chairman of the Executive Board

Associate Professor ing, Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA

Address:

FS ČVUT
Karlovo nám. 13
CZ – 121 35 Praha 2